Hình Ảnh Hoạt Động

Công ty MTAD American Hoa Kỳ giới thiệu sản phẩm công ty đến Khoa Tiêu Hóa - Bệnh viện Bạch Mai

 

Hội thảo Phương pháp đốt khối u bằng vi sóng – BV Ung bướu Bắc Giang

 

 

Hội thảo Phương pháp đốt khối u bằng vi sóng – BV UôngBí Quảng Ninh

 

Hội thảo Phương pháp đốt khối u bằng vi sóng – BV Đa khoa Quảng Ninh

 

Chuyển giao kỹ thuật mới – BV Đa khoa Quảng Ninh

 

Chuyển giao kỹ thuật mới – BV Đa khoa Quảng Ninh

 

Chuyển giao kỹ thuật mới – BV Đa khoa Quảng Ninh

 

Tiệc chiêu đãi 

 

Tiệc chiêu đãi 

 

Giới thiệu sản phẩm

 

Ký kết hợp đồng phân phối đối tác Hoa Kỳ

 

Tiệc chiêu đãi Đối tác nước ngoài

 

Tiệc chiêu đãi Đối tác nước ngoài